Çalışma Konuları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Çalışma Konuları

1. Lisansüstü Programlarımızın Planlaması ve Tez konularının Belirlenmesinde Bazı Öneriler.

2. MÜDEK Mühendislik Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Taslağı.

3. Lisansüstü Eğitimin Yapılanması Üzerine Öneriler (6111 sayılı yasa, etik ve karşılaşılan sorunlar).

4. Lisansüstü Program Açma Ölçütleri ve Bütünleşik Doktora Programı.

5. AR-GE Çalışmalarında Temel Bilimlerin Yeri ve Lisansüstü Eğitimde Yapılması Gerekenler.

6. Üniversitelerarası Ortak Lisansüstü Programlar ve ERASMUS MUNDUS.

7. Uluslararası Öğrenci Hareketliliği veTürkiye’nin Mevcut Durumu.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin